Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2016

JO 38 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal försäljningar och såld areal som ligger till grund för uppskattningarna av priserna på åkermark 1995, 2015 och 2016

2. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2015 and 2016 (Arable land)

Område

Antal försäljningar

 

Såld areal, ha

 

1995

2015

2016

 

1995

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 661

2 179

2 166

 

18 660

12 460

12 712

 

NUTS2

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

34

44

34

 

354

257

337

Östra Mellansverige

211

279

279

 

3 147

2 184

2 284

Småland med öarna

219

293

284

 

2 098

1 332

1 492

Sydsverige

247

280

236

 

4 443

1 828

1 630

Västsverige

430

459

466

 

5 146

3 090

3 004

Norra Mellansverige

197

361

321

 

1 569

1 823

1 571

Mellersta Norrland

174

236

320

 

997

969

1 270

Övre Norrland

149

227

226

 

906

977

1 124

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

126

124

111

 

2 848

900

745

Götalands mellanbygder

118

143

138

 

2 495

917

1 100

Götalands norra slättbygder

190

183

175

 

3 318

1 348

1 339

Svealands slättbygder

186

270

241

 

2 992

2 230

2 501

Götalands skogsbygder

488

611

587

 

3 745

3 285

3 070

Mellersta Sveriges skogsbygder

160

251

241

 

1 062

1 336

1 088

Nedre Norrland

224

348

412

 

1 213

1 406

1 642

Övre Norrland

169

249

261

 

987

1 038

1 227