Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2016

JO 38 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8. Såld areal, antal försäljningar samt genomsnittliga priser på åkermark indelat efter hur stor areal åkermark den sålda fastigheten innehöll, 2015 och 2016

8. Area sold, number of sales and average prices for arable land divided by area of arable land, 2015 and 2016

Område

Antal
försäljningar

Såld areal,
ha

Pris per hektar,
tkr

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Produktionsområden1

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

124

111

900

745

202,7

182,1

     1–10 ha

101

86

408

349

223,5

194,0

     >10 ha

23

25

492

396

185,5

171,6

 

 

 

 

 

 

 

Götalands mellanbygder

143

138

917

1 100

122,9

124,7

     1–10 ha

119

109

492

467

123,0

134,6

     >10 ha

24

29

425

633

122,8

117,4

 

 

 

 

 

 

 

Götalands norra slättbygder

183

175

1 348

1 339

70,2

87,2

     1–10 ha

140

138

631

604

67,3

88,7

     >10 ha

43

37

717

735

72,7

86,0

 

 

 

 

 

 

 

Svealands slättbygder

270

241

2 230

2 501

59,4

60,8

     1–10 ha

202

169

819

726

71,0

77,0

     >10 ha

68

72

1 411

1 775

52,7

54,2

 

 

 

 

 

 

 

Götalands skogsbygder

611

587

3 285

3 070

60,5

63,0

     1–10 ha

544

534

2 070

2 085

58,6

60,7

     >10 ha

67

53

1 215

985

63,8

67,9

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

251

241

1 336

1 088

36,4

40,2

     1–10 ha

226

222

764

718

37,8

40,5

     >10 ha

25

19

572

370

34,5

39,8

 

 

 

 

 

 

 

Nedre Norrland

348

412

1 406

1 642

16,9

17,6

     1–10 ha

335

393

1 110

1 340

18,0

18,2

     >10 ha

13

19

296

302

12,8

14,8

 

 

 

 

 

 

 

Övre Norrland

249

261

1 038

1 227

15,5

15,1

     1–10 ha

233

247

808

918

15,0

15,1

     >10 ha

16

14

230

309

17,0

15,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1,2

2 179

2 166

12 460 460

12 712

72,5

75,0

     1–10 ha

1 900

1 898

7 102

7 207

61,2

60,2

     11–50 ha

270

262

4 816

5 106

73,0

73,6

     >51 ha

9

6

542

399

43,4

41,6


1)   Eftersom antalet sålda fastigheter i den största arealgruppen ”>51 ha” är så få per produktionsområde redovisas den endast på riksnivå. Inom varje produktionsområde har gruppen” > 51 ha” lagts till ”11-50 ha” och döpts om till ”>10 ha”.
The price category ”>51 ha” is only presented at national level because there are so few sales per region.

2)   Det totala genomsnittspriset för hela riket är ett vägt medelvärde, där arealbeståndet fördelat enligt NUTS2 används som vikter, medan priserna på riksnivå i arealgrupperna ”1-10 ha”, ”11-50 ha” samt ”>51 ha” är vanliga (aritmetiska) medelvärden.
The prices for each size category are an arithmetic mean, while the national price is a weighted mean using the NUTS2 areas as weights.