Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2017

JO 38 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kartor

1. Produktionsområden (PO8)
2. NUTS2

1. Produktionsområden (PO8)

1. Production areas (PO8)

 

 

2. NUTS2

2. NUTS2

 

Kod       Namn                            län som ingår

SE 11     Stockholm                     Stockholms

SE 12     Östra Mellansverige       Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands

SE 21     Småland med öarna        Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands

SE 22     Sydsverige                     Blekinge, Skåne

SE 23     Västsverige                    Hallands, Västra Götalands

SE 31     Norra Mellansverige       Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs

SE 32     Mellersta Norrland         Västernorrlands, Jämtlands

SE 33     Övre Norrland                Västerbottens, Norrbottens