Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2017

JO 38 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Genomsnittliga priser på betesmark 1995–2017, tkr/ha

3. Average price on permanent grassland 1995–2017, 1 000 SEK/ha

Område

1995

2000

2005

2010

2014

2015

2016

20172

20173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

4,3

7,3

15,0

18,0

25,6

27,1

28,0

29,6

32,2

 

NUTS21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

6,7

10,2

19,0

22,5

28,8

33,1

33,9

32,9

35,2

Östra Mellansverige

5,1

7,6

12,4

18,8

28,6

30,8

31,8

31,4

33,4

Småland med öarna

3,6

5,6

9,5

13,7

22,4

22,7

21,6

22,7

24,2

Sydsverige

8,1

12,3

26,5

36,4

47,0

51,7

55,1

59,2

65,3

Västsverige

4,8

8,1

13,0

19,6

25,5

25,8

28,5

31,8

35,5

Norra Mellansverige

2,2

2,6

5,9

8,2

10,7

11,6

12,1

14,1

15,8

Mellersta Norrland

1,2

1,4

2,9

4,5

5,8

5,9

6,3

7,1

8,4

Övre Norrland

1,1

1,4

2,9

3,2

5,1

4,5

4,7

5,0

4,4

 

Produktionsområde1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10,0

16,7

36,3

58,7

79,4

86,8

82,0

86,8

88,3

Götalands mellanbygder

5,1

10,8

23,2

26,0

39,8

48,1

46,3

51,7

53,7

Götalands norra slättbygder

6,0

8,4

15,2

22,5

33,3

29,7

39,5

31,1

37,3

Svealands slättbygder

5,2

7,9

12,6

18,9

26,9

28,8

27,4

26,6

27,5

Götalands skogsbygder

4,2

7,1

12,5

15,8

23,6

24,7

26,6

29,1

32,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

2,4

3,5

6,8

11,1

14,8

16,2

17,0

23,3

22,9

Nedre Norrland

1,3

1,5

3,7

5,2

7,1

6,8

7,1

8,1

9,6

Övre Norrland

1,1

1,3

2,4

3,4

4,8

4,4

4,5

4,7

4,3


1)   De redovisade priserna för regionerna NUTS2 samt produktionsområdena är vanliga (aritmetiska) medel­värden, medan det genomsnittliga priset för hela riket är ett vägt medelvärde där arealerna fördelade enligt NUTS2 använts som vägningstal.
The price for each region is an arithmetic mean, while the national price is a weighted mean using the NUTS2 areas as weights.

2)   Dessa priser, liksom år 2014–2016, baseras på 2014 års taxeringsnivåer. Av de två kolumnerna med redovi­sade priser för 2014 återspeglar detta pris bäst prisförändringen jämfört med 2016.
These price for 2017 is based on the assessed values of 2014. These prices best measure the price development between 2016 and 2017.

3)   Dessa priser baseras på 2017 års taxeringsnivå och återspeglar bäst den genomsnittliga prisnivån för 2017.
These prices are based on the assessed values of 2017 and best show the level of the average price 2017.