Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2017

JO 38 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Totalt antal försäljningar och såld areal som ligger till grund för uppskattningarna av priserna på åker- och betesmark 1995, 2016 och 2017

5. Total number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2016 and 2017

Område

Antal försäljningar

 

Såld areal, ha

 

1995

2016

2017

 

1995

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 733

2 704

 

23 064

17 631

16 508

 

NUTS2

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

37

41

 

432

413

305

Östra Mellansverige

222

345

290

 

3 789

3 049

2 391

Småland med öarna

279

391

389

 

3 453

2 630

2 645

Sydsverige

281

351

349

 

5 123

2 490

2 275

Västsverige

476

571

582

 

6 129

4 027

3 987

Norra Mellansverige

232

406

444

 

1 843

1 996

2 076

Mellersta Norrland

199

370

346

 

1 245

1 703

1 534

Övre Norrland

170

262

263

 

1 050

1 323

1 295

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

142

132

 

3 055

918

877

Götalands mellanbygder

133

178

189

 

3 439

1 617

1 448

Götalands norra slättbygder

199

211

225

 

3 780

1 736

1 909

Svealands slättbygder

196

288

277

 

3 369

3 105

2 462

Götalands skogsbygder

598

818

805

 

5 426

5 163

4 925

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

296

291

 

1 349

1 424

1 459

Nedre Norrland

253

488

476

 

1 464

2 183

1 957

Övre Norrland

202

312

309

 

1 182

1 485

1 471