Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2017

JO 38 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Indexutvecklingen för priser på betesmark 2000–2017 (1995=100)

7. Price index on permanent grassland 2000–2017 (1995=100)

Område

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

170

349

419

595

630

651

749

 

NUTS21

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

152

284

336

430

494

506

525

Östra Mellansverige

149

243

369

561

604

624

655

Småland med öarna

156

264

381

622

631

600

672

Sydsverige

152

327

449

580

638

680

806

Västsverige

169

271

408

531

537

594

740

Norra Mellansverige

118

268

373

486

527

550

718

Mellersta Norrland

117

242

375

483

492

525

700

Övre Norrland

127

264

291

464

409

427

400

 

Produktionsområde1

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

167

363

587

794

868

820

883

Götalands mellanbygder

212

455

510

780

943

908

1 053

Götalands norra slättbygder

140

253

375

555

495

658

622

Svealands slättbygder

152

242

363

517

554

527

529

Götalands skogsbygder

169

298

376

562

588

633

762

Mellersta Sveriges skogsbygder

146

283

462

617

675

708

954

Nedre Norrland

115

285

400

546

523

546

738

Övre Norrland

118

218

309

436

400

409

391


1)   Uppgifterna i tabellen är inte justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011, 2014 och 2017 givit upphov till i beräkningsmetoden. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005, 2010 och 2011, 2013 och 2017 samt mellan 2016 och 2017. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” som finns under ”Statistiken med kommentarer”.
The figures in this table are not adjusted for the effects of the update of assessed values that took place 2005, 2011, 2014 and 2017. Therefore we see a break in the time series between 2004–2005, 2009–2010, 2013–2014 and 2016–2017.