Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2018

JO 38 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal försäljningar och såld areal som ligger till grund för uppskattningarna av priserna på åkermark 1995, 2017 och 2018

2. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2017 and 2018 (Arable land)

Område

Antal försäljningar

 

Såld areal, ha

 

1995

2017

2018

 

1995

2017

2018

NUTS2

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

34

31

29

 

354

230

214

Östra Mellansverige

211

242

224

 

3 147

1 890

1 510

Småland med öarna

219

290

254

 

2 098

1 524

1 454

Sydsverige

247

249

197

 

4 443

1 533

1 239

Västsverige

430

445

394

 

5 146

2 854

2 759

Norra Mellansverige

197

361

312

 

1 569

1 738

1 601

Mellersta Norrland

174

296

253

 

997

1 153

1 056

Övre Norrland

149

239

228

 

906

1 056

1 097

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

126

107

86

 

2 848

729

683

Götalands mellanbygder

118

131

114

 

2 495

897

936

Götalands norra slättbygder

190

184

157

 

3 318

1 495

1 384

Svealands slättbygder

186

233

202

 

2 992

2 036

1 555

Götalands skogsbygder

488

584

499

 

3 745

2 949

2 598

Mellersta Sveriges skogsbygder

160

239

238

 

1 062

1 200

1 151

Nedre Norrland

224

399

337

 

1 213

1 493

1 422

Övre Norrland

169

276

258

 

987

1 179

1 201

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 661

2 153

1 891

 

 

18 660

11 978

10 930