Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2018

JO 38 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Indexutvecklingen för priser på betesmark 2000–2018 (1995=100)

7. Price index on permanent grassland 2000–2018 (1995=100)

Område

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

NUTS21

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

152

284

336

494

506

525

615

Östra Mellansverige

149

243

369

604

624

655

825

Småland med öarna

156

264

381

631

600

672

828

Sydsverige

152

327

449

638

680

806

741

Västsverige

169

271

408

537

594

740

756

Norra Mellansverige

118

268

373

527

550

718

773

Mellersta Norrland

117

242

375

492

525

700

742

Övre Norrland

127

264

291

409

427

400

600

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde1

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

167

363

587

868

820

883

1068

Götalands mellanbygder

212

455

510

943

908

1 053

1006

Götalands norra slättbygder

140

253

375

495

658

622

738

Svealands slättbygder

152

242

363

554

527

529

717

Götalands skogsbygder

169

298

376

588

633

762

748

Mellersta Sveriges skogsbygder

146

283

462

675

708

954

950

Nedre Norrland

115

285

400

523

546

738

769

Övre Norrland

118

218

309

400

409

391

564

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

170

349

419

630

651

749

821


1)   Uppgifterna i tabellen är inte justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011, 2014 och 2017 givit upphov till i beräkningsmetoden. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005, 2010 och 2011, 2013 och 2017 samt mellan 2016 och 2017. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” som finns under ”Statistiken med kommentarer”.
The figures in this table are not adjusted for the effects of the update of assessed values that took place 2005, 2011, 2014 and 2017. Therefore we see a break in the time series between 2004–2005, 2009–2010, 2013–2014 and 2016–2017.