Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Mark- och arrendepriser 2002

JO 39 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Markpriser inom EU 1995-2001, euro/ha1.

11. Prices on land in EU 1995-2001, euro/ha1.

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Belgien

12 860

12 289

12 380

12 579

13 852

14 145

15 895

Danmark

7 608

8 051

8 552

9 734

10 490

11 001

12 882

Tyskland

11 357

10 646

9 865

9 436

8 939

9 081

9 416

Grekland

12 212

11 946

12 332

11 822

11 630

11 871

11 930

Spanien

11 840

12 784

14 010

16 281

17 465

18 788

19 046

Frankrike

3 142

3 188

3 191

3 287

3 461

3 613

 

Irland

5 449

6 499

7 297

8 993

11 313

12 663

13 845

Italien

10 782

11 971

12 496

12 814

13 177

13 654

14 266

Luxemburg

51 590

55 903

53 499

52 929

53 297

 

 

Nederländerna

19 725

20 750

22 661

24 869

31 492

36 439

 

Österrike

 

 

 

 

 

 

 

Finland

3 011

2 717

2 820

3 122

3 426

3 933

4 039

Sverige

1 157

1 362

1 480

1 638

1 749

1 989

1 988

Storbritannien

5 968

7 535

9 503

9 152

10 025

11 651

11 615


1Siffrorna måste tolkas med stor försiktighet eftersom definitioner, begrepp och metoder för beräkningarna skiljer sig åt mellan länderna. Figures for different member states are not fully comparable, as definitions and methods for the estimations differ between the member states.