Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 39 SM 1101

Arrendepriser på jordbruksmark 2010
Agricultural rents 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde år 1995. Från 1995 fram till 2010 har arrendepriserna på jordbruksmark ökat med 72 %.

Från och med EU-inträdet och fram till år 2006 ökade arrendepriserna på jordbruksmark i Sverige måttligt med upp till 7 % per år för att sedan stiga med hela 16 % mellan 2006 och 2007.

Mellan åren 2008 och 2009 steg arrendepriserna på jordbruksmark med ca 3 % i genomsnitt. Ökningen var störst i Norra Mellansverige med 20 % följt av Östra Mellansverige där arrendepriserna steg med 8 %.

Ungefär samma procentuella prisförändring skattades mellan 2009 och 2010 då arrendepriserna på jordbruksmark i genomsnitt steg med ca 4 %. Störst procentullt sett var ökningen i Norra Sverige där priset steg med 11 % följt av Västsverige där priset i genomsnitt ökade med 7 %. En hektar jordbruksmark kostar i genomsnitt 1 391 kr/ha att arrendera i Sverige år 2010.

Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 1998—2010, inklusive gratisarrenden, kr/ha