Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2010

JO 39 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Genomsnittligt arrendepris för åkermark 2004, 2006, 2008 och 2010, inklusive gratisarrenden, kr/ha.

3. Average rent for arable land 2004, 2006, 2008 and 2010, including rents without payment, SEK/ha.

Områden

2004

2006

2008

2010

Medelfel (%), 2010

NUTSII

 

 

 

 

 

Östra Mellansverige

1 072

1 103

1 215

1 401

9,9

Småland med öarna

992

1 246

886

1 030

19,6

Sydsverige

2 808

2 919

3 130

3 331

8,2

Västsverige

1 446

1 351

1 516

1 438

18,5

Norra Mellansverige

374

434

440

562

16,1

Norra Sverige

150

341

207

250

24,4

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

3 820

7,0

Götalands mellanbygder

..

..

..

1 769

7,3

Götalands norra slättbygder

..

..

..

1 774

22,1

Svealands slättbygder

..

..

..

1 301

9,4

Götalands skogsbygder

..

..

..

901

15,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

..

627

14,5

Nedre Norrland

..

..

..

310

19,4

Övre Norrland

..

..

..

250

33,5

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 238

1 285

1 385

1 507

6,4


Anm. Priser på produktionsområden är inte framtaget innan år 2009. Note: From 2009 and forward the