Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2010

JO 39 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Utveckling av arrendepriser 1994–2010 (1994=100).

4. Development of rents 1994–2010 (1994=100).

 

1994

1998

2000

2004

2006

2007

2008

2009

2010

Östra Mellansverige

100

122

121

138

142

164

167

181

184

Småland med öarna

100

121

133

131

140

155

160

166

177

Sydsverige

100

114

119

155

153

181

185

195

200

Västsverige

100

115

124

145

129

164

170

148

158

Norra Mellansverige

100

124

139

101

131

134

135

162

168

Norra Sverige

100

103

115

100

183

111

116

124

138

Hela riket

100

117

122

136

138

160

164

168

176