Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2010

JO 39 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Andel gratisarrenden i procent, 2004, 2006, 2008 och 2010.

5. Percentage of rents without payment 2004, 2006, 2008 and 2010.

 

2004

2006

2008

2010

Östra Mellansverige

5

14

5

2

Småland med öarna

15

15

10

4

Sydsverige

5

7

7

2

Västsverige

10

17

7

5

Norra Mellansverige

43

40

25

18

Norra Sverige

61

43

37

39

Hela riket

13

19

14

10