Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2010

JO 39 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Genomsnittligt antal avtal per företag, 2004, 2006, 2008 och 2010.

6. Average number of contracts per holding 2004, 2006, 2008 and 2010.

 

2004

2006

2008

2010

Östra Mellansverige

2,4

2,6

2,9

2,5

Småland med öarna

3,3

3

3,1

3,7

Sydsverige

2,5

3

2,3

2,8

Västsverige

2,5

2,7

2,4

2,8

Norra Mellansverige

5,4

4,8

3,7

4,5

Norra Sverige

5,8

6,9

6

5,4

Hela riket

3,3

3,5

3,2

3,4