Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2010

JO 39 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Total jordbruksmark i Sverige, varav arrenderad, antal företag som arrenderar samt genomsnittlig arrenderade areal per företag, enligt Lantbruksregistret 2010.

8. Total agricultural land in Sweden, rented area, number of holdings who rent land, average rented hectares per holding according to farm register 2010.

 

Total jordbruksmark, ha

Varav arrenderad jordbruksmark, ha

Antal företag som arrenderar mark

Genomsnittlig arrenderad areal per företag, ha

Östra Mellansverige

       895 292   

       383 362   

      7 004   

54,4

Småland med öarna

       503 857   

       230 950   

      5 929   

38,2

Sydsverige

       548 835   

       225 028   

      4 892   

45,1

Västsverige

       658 194   

       259 601   

      7 708   

31,5

Norra Mellansverige

       262 620   

       115 692   

      3 884   

27,2

Norra Sverige

       216 567   

       109 083   

      3 568   

27,6

Hela riket

    3 085 365   

    1 323 718   

    32 985   

38,0


Anm. Källa Lantbruksregistret (LBR). Nya tröskelvärden fr.o.m. LBR2010. Se under avsnittet fakta om statistiken. Note: Source is Farm register. There are new thresholds to be include in Farm register from year 2010.