Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2010

JO 39 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

9. Arrendepriser för jordbruksmark i EU-länder 2000–2007, euro/ha1.

9. Rents for agricultural land in EU-countries 2000–2007, euro/ha1.

Land

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bulgarien

52

60

54

56

73

97

99

..

Danmark

328

346

368

391

399

397

456

456

Tyskland

..

164

..

174

..

176

..

..

Irland

220

235

211

204

204

195

185

..

Spanien

138

140

145

154

155

162

165

167

Luxemburg

163

166

170

171

176

189

179

179

Ungern

..

41

45

53

57

63

67

87

Holland

405

443

445

445

449

429

440

460

Finland

136

142

145

150

156

160

165

174

Sverige

107

104

108

110

110

108

110

127

Storbritannien

202

201

198

..

181

..

176

205


1Siffrorna måste tolkas med stor försiktighet eftersom definitioner, begrepp och metoder för beräkningarna skiljer sig åt mellan länderna. Även valutornas olika växelkurser bör beaktas vid jämförelser både mellan länder och inom länder. Figures for different member states are not fully comparable, as definitions and methods for the estimations differ between the member states. Even different currenciy exchange rates should be considered.