Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2012

JO 39 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2006, 2008, 2010 och 2012, kr/ha, inklusive gratisarrenden.

1. Average rent for agricultural land 2006, 2008, 2010 and 2012, SEK/ha, including rents without payment.

Områden

2006

2008

2010

2012

Medelfel (%), 2012

NUTSII

 

 

 

 

 

Östra Mellansverige

1 030

1 215

1 340

1 458

7,6%

Småland med Öarna

757

863

955

1 092

12,8%

Sydsverige

2 258

2 725

2 955

3 591

7,8%

Västsverige

1 104

1 457

1 353

1 555

7,9%

Norra Mellansverige

435

448

557

631

23,2%

Norra Sverige

324

206

244

350

23,0%

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

3 621

4 421

7,7%

Götalands mellanbygder

..

..

1 642

2 185

10,5%

Götalands norra slättbygder

..

..

1 739

1 927

4,9%

Svealands slättbygder

..

..

1 215

1 334

8,1%

Götalands skogsbygder

..

..

843

893

11,3%

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

657

834

18,2%

Nedre Norrland

..

..

329

401

19,4%

Övre Norrland

..

..

239

372

33,6%

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 095

1 301

1 391

1 637

4,0%


Anm. Priser på produktionsområden är inte framtaget före år 2009. Note: The prices per production