Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2012

JO 39 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2006, 2008, 2010 och 2012, kr/ha, endast arrenden med avgift.

2. Average rent for agricultural land 2006, 2008, 2010 and 2012, SEK/ha, excluding rents without payment.

Områden

2006

2008

2010

2012

NUTSII

 

 

 

 

Östra Mellansverige

1 069

1 224

1 357

1 479

Småland med Öarna

797

932

985

1 133

Sydsverige

2 387

2 839

3 031

3 627

Västsverige

1 197

1 490

1 372

1 591

Norra Mellansverige

621

558

661

734

Norra Sverige

467

341

399

488

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

3 629

4 441

Götalands mellanbygder

..

..

1 664

2 197

Götalands norra slättbygder

..

..

1 748

1 956

Svealands slättbygder

..

..

1 217

1 371

Götalands skogsbygder

..

..

879

959

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

752

913

Nedre Norrland

..

..

495

555

Övre Norrland

..

..

367

535

 

 

 

 

 

Hela riket

1 202

1 401

1 467

1 752


Anm. Priser på produktionsområden är inte framtaget före år 2009. Note: The prices per production areas are available from 2009 onwards.