Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2012

JO 39 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Genomsnittligt arrendepris för åkermark 2006, 2008, 2010 och 2012, kr/ha, inklusive gratisarrenden1.

3. Average rent for arable land 2006, 2008, 2010 and 2012, including rents without payment, SEK/ha1.

Områden

2006

2008

2010

2012

Medelfel (%), 2012

NUTSII

 

 

 

 

 

Östra Mellansverige

1 103

1 215

1 401

1 427

7,7%

Småland med öarna

1 246

886

1 030

1 227

25,1%

Sydsverige

2 919

3 130

3 331

3 783

8,1%

Västsverige

1 351

1 516

1 438

1 526

9,2%

Norra Mellansverige

434

440

562

574

24,2%

Norra Sverige

341

207

250

322

23,2%

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

3 820

4 584

7,9%

Götalands mellanbygder

..

..

1 769

2 502

7,2%

Götalands norra slättbygder

..

..

1 774

1 976

4,8%

Svealands slättbygder

..

..

1 301

1 276

9,0%

Götalands skogsbygder

..

..

901

911

32,8%

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

627

835

18,4%

Nedre Norrland

..

..

310

336

20,9%

Övre Norrland

..

..

250

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 285

1 385

1 507

1 717

7,2%


Anm. Priser på produktionsområden är inte framtaget före år 2009. Note: The prices per production areas are available from 2009 onwards.

1 När medelfelet överstiger 35 % redovisas ej siffran.