Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2012

JO 39 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Andel gratisarrenden i procent, 2006, 2008, 2010 och 2012.

5. Percentage of rents without payment 2006, 2008, 2010 and 2012.

 

2006

2008

2010

2012

Östra Mellansverige

14

5

2

4

Småland med öarna

15

10

4

7

Sydsverige

7

7

2

1

Västsverige

17

7

5

5

Norra Mellansverige

40

25

18

28

Norra Sverige

43

37

39

40

Hela riket

19

14

10

10