Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2012

JO 39 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Genomsnittligt antal avtal per företag, 2006, 2008, 2010 och 2012.

6. Average number of contracts per holding 2006, 2008, 2010 and 2012.

 

2006

2008

2010

2012

Östra Mellansverige

2,6

2,9

2,5

2,5

Småland med öarna

3,0

3,1

3,7

3,5

Sydsverige

3,0

2,3

2,8

2,1

Västsverige

2,7

2,4

2,8

2,4

Norra Mellansverige

4,8

3,7

4,5

6,5

Norra Sverige

6,9

6,0

5,4

5,3

Hela riket

3,5

3,2

3,4

3,4