Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2014

JO 39 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2008, 2010, 2012 och 2014, kr/ha, inklusive gratisarrenden.

1. Average rent for agricultural land 2008, 2010, 2012 and 2014, SEK/ha, including rents without payment.

Områden

2008

2010

2012

2014

Medelfel (%), 2014

NUTS2

 

 

 

 

 

Östra Mellansverige

1 215

1 340

1 458

1 500

10,7%

Småland med Öarna

863

955

1 092

1 173

11,5%

Sydsverige

2 725

2 955

3 591

3 699

10,8%

Västsverige

1 457

1 353

1 555

1 612

10,6%

Norra Mellansverige

448

557

631

688

11,2%

Norra Sverige

206

244

350

354

20,2%

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

3 621

4 421

4 361

9,2%

Götalands mellanbygder

..

1 642

2 185

2 107

14,6%

Götalands norra slättbygder

..

1 739

1 927

2 027

4,9%

Svealands slättbygder

..

1 215

1 334

1 352

10,4%

Götalands skogsbygder

..

843

893

994

9,3%

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

657

834

810

5,9%

Nedre Norrland

..

329

401

415

19,1%

Övre Norrland

..

239

372

369

20,9%

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 301

1 391

1 637

1 666

4,4 %


Anm. Priser på produktionsområden är inte framtaget före år 2009. Note: The prices per production areas are available from 2009 onwards.