Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2014

JO 39 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2008, 2010, 2012 och 2014, kr/ha, endast arrenden med avgift.

2. Average rent for agricultural land 2008, 2010, 2012 and 2014, SEK/ha, excluding rents without payment.

Områden

2008

2010

2012

2014

NUTS2

 

 

 

 

Östra Mellansverige

1 224

1 357

1 479

1 525

Småland med Öarna

932

985

1 133

1 218

Sydsverige

2 839

3 031

3 627

3 696

Västsverige

1 490

1 372

1 591

1 670

Norra Mellansverige

558

661

734

795

Norra Sverige

341

399

488

498

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

3 629

4 441

4 383

Götalands mellanbygder

..

1 664

2 197

2 146

Götalands norra slättbygder

..

1 748

1 956

2 099

Svealands slättbygder

..

1 217

1 371

1 394

Götalands skogsbygder

..

879

959

1 017

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

752

913

900

Nedre Norrland

..

495

555

646

Övre Norrland

..

367

535

450

 

 

 

 

 

Hela riket

1 401

1 467

1 752

1 765


Anm. Priser på produktionsområden är inte framtaget före år 2009. Note: The prices per production areas are available from 2009 onwards.