Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2014

JO 39 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Genomsnittligt arrendepris för åkermark 2008, 2010, 2012 och 2014, kr/ha, inklusive gratisarrenden1.

3. Average rent for arable land 2008, 2010, 2012 and 2014, including rents without payment, SEK/ha1.

Områden

2008

2010

2012

2014

Medelfel (%), 2014

NUTS2

 

 

 

 

 

Östra Mellansverige

1 215

1 401

1 427

1 491

5,1%

Småland med öarna

886

1 030

1 227

1 429

24,5%

Sydsverige

3 130

3 331

3 783

3 811

11,0%

Västsverige

1 516

1 438

1 526

1 607

16,6%

Norra Mellansverige

440

562

574

677

19,6%

Norra Sverige

207

250

322

362

25,5%

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

3 820

4 584

4 396

8,9%

Götalands mellanbygder

..

1 769

2 502

2 605

14,7%

Götalands norra slättbygder

..

1 774

1 976

2 100

4,7%

Svealands slättbygder

..

1 301

1 276

1 330

6,0%

Götalands skogsbygder

..

901

911

1 001

16,4%

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

627

835

832

7,1%

Nedre Norrland

..

310

336

419

20,2%

Övre Norrland

..

250

..

367

20,9%

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 385

1 507

1 717

1 763

5,1 %


Anm. Priser på produktionsområden är inte framtaget före år 2009. Note: The prices per production areas are available from 2009 onwards.

1 När medelfelet överstiger 35 % redovisas ej siffran.