Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2014

JO 39 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Utvecklingen av genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark inklusive gratisarrenden 1995–2014 (1994=100).

4. Development of rents for agricultural land including rents without payment 1995–2014 (1994=100).

 

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Östra Mellansverige

102

121

140

181

184

195

201

203

206

Småland med öarna

104

133

130

166

177

191

203

213

216

Sydsverige

102

119

153

195

200

239

243

244

251

Västsverige

100

124

127

148

158

180

182

185

188

Norra Mellansverige

100

139

130

162

168

183

191

211

208

Norra Sverige

98

115

176

124

138

187

197

188

199

Hela riket

102

122

136

168

176

202

207

205

210