Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2014

JO 39 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Total jordbruksmark i Sverige, varav arrenderad, antal företag som arrenderar samt genomsnittlig arrenderade areal per företag, enligt Lantbruksregistret 2013.

8. Total agricultural land in Sweden, rented area, number of holdings that rent land, average rented hectares per holding according to Farm register 2013.

 

Total jordbruksmark, ha

Varav

arrenderad jordbruksmark, ha

Antal

företag som arrenderar mark

Genomsnittlig arrenderad areal per företag, ha

Östra Mellansverige

       884 784   

       342 105   

      6 251   

54,7

Småland med öarna

       502 041   

       201 918   

      5 304   

38,1

Sydsverige

       542 044   

       203 567   

      4 425   

46,0

Västsverige

       650 624   

       227 669   

      6 704   

34,0

Norra Mellansverige

       256 761   

       105 970   

      3 584   

29,6

Norra Sverige

       211 172   

       100 931   

      3 383   

29,8

Hela riket

    3 047 427   

    1 182 160   

    29 651   

39,9