Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2016

JO 39 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2010, 2012, 2014 och 2016 kr/ha, endast arrenden med avgift.

2. Average rent for agricultural land 2010, 2012, 2014 and 2016 SEK/ha, excluding rents without payment.

Områden

2010

2012

2014

2016

NUTS2

 

 

 

 

Östra Mellansverige1

1 357

1 479

1 525

1 696

Småland med öarna

985

1 133

1 218

1 369

Sydsverige

3 031

3 627

3 696

3 368

Västsverige

1 372

1 591

1 670

1 594

Norra Mellansverige

661

734

795

733

Norra Sverige2

399

488

498

488

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 629

4 441

4 383

4 127

Götalands mellanbygder

1 664

2 197

2 146

2 279

Götalands norra slättbygder

1 748

1 956

2 099

2 202

Svealands slättbygder

1 217

1 371

1 394

1 455

Götalands skogsbygder

879

959

1 017

1 124

Mellersta Sveriges skogsbygder

752

913

900

1 065

Nedre Norrland

495

555

646

512

Övre Norrland

367

535

450

514

 

 

 

 

 

Hela riket

1 467

1 752

1 765

1 808


1 Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2 Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.