Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2016

JO 39 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Andel gratisarrenden i procent, 2008, 2010, 2012, 2014 and 2016

5. Percentage of rents without payment 2008, 2010, 2012, 2014 and 2016

Områden

2008

2010

2012

2014

2016

Östra Mellansverige1

5

2

4

4

3

Småland med öarna

10

4

7

4

10

Sydsverige

7

2

1

1

3

Västsverige

7

5

5

5

7

Norra Mellansverige

25

18

28

23

22

Norra Sverige2

37

39

40

38

28

Hela riket

14

10

10

9

9


1 Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2 Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.