Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2018

JO 39 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2012, 2014, 2016 och 2018 kr/ha, endast arrenden med avgift

2. Average rent for agricultural land 2012, 2014, 2016 and 2018 SEK/ha, excluding rents without payment

Områden

2012

2014

2016

2018

NUTS2

 

 

 

 

Östra Mellansverige1

1 479

1 525

1 696

1 718

Småland med öarna

1 133

1 218

1 369

1 344

Sydsverige

3 627

3 696

3 368

3 279

Västsverige

1 591

1 670

1 594

1 855

Norra Mellansverige

734

795

733

683

Norra Sverige2

488

498

488

442

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 441

4 383

4 127

4 025

Götalands mellanbygder

2 197

2 146

2 279

2 399

Götalands norra slättbygder

1 956

2 099

2 202

2 341

Svealands slättbygder

1 371

1 394

1 455

1 511

Götalands skogsbygder

959

1 017

1 124

1 034

Mellersta Sveriges skogsbygder

913

900

1 065

1 030

Nedre Norrland

555

646

512

507

Övre Norrland

535

450

514

398

 

 

 

 

 

Hela riket

1 752

1 765

1 808

1 840


1) Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2) Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.