Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2018

JO 39 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Andelen skriftliga arrendeavtal 1996, 2007, 2008, 2017 och 2018, procent

7. Proportion of written contracts 1996, 2007, 2008, 2017 and 2018, percent

Områden

1996

2007

2008

2017

2018

Östra Mellansverige1

59

76

77

77

77

Småland med öarna

39

58

59

69

68

Sydsverige

68

82

82

77

77

Västsverige

46

65

65

60

61

Norra Mellansverige

24

55

55

46

46

Norra Sverige2

19

60

60

45

45

Hela riket

41

68

69

68

69


1) Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2) Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.