Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2001

JO 46 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

9. Avräkningsprisindex (A-index) för EU-15.

9. Output Price Index for EU-15.

1995 = 100

 

1995

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål Cereals

100,0

97,1

87,8

80,8

80,4

79,5

81,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotfrukter Root crops

100,0

78,9

78,0

88,9

84,5

77,3

89,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

100,0

107,9

113,5

115,3

111,6

118,9

119,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

100,0

99,7

103,1

109,2

99,8

95,7

109,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

100,0

101,5

104,2

106,5

105,5

110,8

115,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga vegetabilier
Other crop products

100,0

112,4

114,8

102,8

90,9

91,0

99,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

100,0

101,5

99,9

100,1

96,7

96,3

100,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier (för slakt och export)

Animals (for slaughter and export)

100,0

101,6

102,6

91,2

86,3

95,8

100,2

Mjölk Milk

100,0

99,8

98,3

98,6

94,9

97,2

103,9

Ägg Eggs

100,0

121,2

115,5

103,8

94,3

113,3

111,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

100,0

101,8

101,6

94,4

89,7

97,1

102,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

101,6

100,8

97,3

93,2

96,7

101,3

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostat database, NewCronos.