Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2002

JO 46 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

Vägningstal, % Weights, %

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

15,0

100,0

97,7

98,0

98,9

100,7

101,6

103,0

104,9

Mjukt bröd Bread

13,6

100,0

91,0

90,6

91,3

94,1

96,1

97,3

100,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,3

100,0

75,4

62,1

68,6

96,5

76,5

81,1

85,4

Socker Sugar

1,4

100,0

90,1

90,2

92,0

95,9

95,2

97,6

101,3

Margarin Margarine

4,8

100,0

92,8

94,3

95,3

97,9

97,6

96,7

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

37,0

100,0

91,3

89,4

91,0

96,5

95,8

96,7

99,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,5

100,0

95,7

97,3

98,4

100,8

102,5

104,8

110,3

Grädde Cream

3,8

100,0

92,4

92,4

93,2

93,7

93,5

94,9

98,0

Smör Butter

0,8

100,0

101,6

103,9

103,4

103,7

104,3

103,5

107,1

Ost Cheese

10,5

100,0

100,0

101,0

100,9

101,5

102,8

104,3

108,6

Glass Ice cream

3,5

100,0

96,1

97,8

100,0

99,3

99,2

98,2

98,4

S:a mejeriprodukter
Total dairy products

32,1

100,0

96,8

98,1

98,9

99,8

101,0

102,3

106,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

100,0

92,2

93,3

95,9

95,0

93,7

97,8

101,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,4

100,0

88,5

83,4

84,2

83,6

85,1

92,2

91,9

Griskött Pig meat

4,5

100,0

92,4

93,9

88,0

83,6

87,1

98,4

99,2

Fjäderfäkött Poultry meat

2,3

100,0

93,3

91,4

90,7

93,1

93,4

94,7

96,9

Annat kött Other meat

1,2

100,0

94,9

100,4

106,6

102,3

104,4

111,1

118,2

S:a kött Total meat

12,4

100,0

90,9

89,9

87,9

85,4

87,5

94,1

95,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

16,7

100,0

93,2

93,1

92,9

93,2

94,0

97,9

100,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a kött, charkuterivaror och köttkonserver
Total meat and meat products

29,1

100,0

92,0

90,4

90,4

89,3

90,5

95,3

97,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

63,0

100,0

94,0

93,7

94,1

93,9

95,1

98,3

101,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,0

93,1

92,3

93,1

94,9

95,4

97,8

100,6