Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Produktionsmedelsprisindex 1967-1974 (1966/67=100)

1b. Produktionsmedelsprisindex 1975-1980 (1966/67=100)

2. Produktionsmedelsprisindex 1980-1990 (1980=100)

3. Produktionsmedelsprisindex 1990-1995 (1990=100)

4. Produktionsmedelsprisindex 1995-2000 (1995=100)

5. Produktionsmedelsprisindex 2000-2003 (2000=100)

6a. Avräkningsprisindex 1967-1974(1966/67=100)

6b. Avräkningsprisindex 1975-1980 (1966/67=100)

7. Avräkningsprisindex 1980-1990 (1980=100)

8. Avräkningsprisindex 1990-1995 (1990=100)

9. Avräkningsprisindex 1995-2000 (1995=100)

10. Avräkningsprisindex 2000-2003 (2000=100)

11a. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 1968-1974(1966/67=100)

11b. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 1975-1980 (1966/67=100)

12. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 1980-1990 (1980=100)

13. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 1990-1995 (1990=100)

14. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 1995-2000 (1995=100)

15. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 2000-2003 (2000=100)

16a. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 1968-1974 (1966/67=100)

16b. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 1975-1980 (1966/67=100)

17. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 1980-1990 (1980=100)

18. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 1990-1995 (1990=100)

19. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 1995-2000 (1995=100)

20. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 2000-2003 (2000=100)

21. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU (1995=100).

22. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU (1995=100).

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure