Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Produktionsmedelsprisindex 1967-1974 (1966/67=100)

1a. Input Price Index 1967-1974 (1966/67=100)

 

Vägningstal juli 1966-juni 19711

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driv- och smörjmedel

3,7

101,4

107,5

104,0

110,4

123,6

122,4

151,6

215,0

Handelsgödsel och kalk

10,8

101,1

102,1

99,8

96,3

96,8

98,2

103,8

150,8

Köpfodermedel mm

19,7

103,4

108,2

110,4

115,8

115,6

122,7

163,8

158,5

Elektricitet

2,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

111,7

114,8

138,8

Diverse förnödenheter

4,8

99,1

97,4

95,6

100,4

102,5

105,8

107,9

121,8

S:a förnödenheter

41,9

101,2

104,8

104,7

107,5

108,8

113,6

137,5

153,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakter

1,4

104,0

107,8

110,6

120,2

123,8

138,3

149,6

179,9

Mjölkkontroll

0,3

102,4

108,6

111,6

111,1

118,6

126,6

132,6

144,0

Seminkostnader

0,6

103,9

111,4

118,1

124,4

132,9

141,0

149,3

164,5

Maskinlegor

0,5

102,8

107,4

110,7

115,6

122,6

138,2

153,3

178,9

Torkningskostnader för brödsäd

0,3

103,1

107,8

114,7

120,6

121,2

122,5

127,9

141,0

Övriga tjänster

8,7

102,9

105,0

103,3

109,4

116,8

125,8

132,9

146,2

Personbil

2,1

-

-

-

-

-

-

-

 

S:a tjänster mm

13,9

103,0

105,8

105,4

111,7

118,6

128,2

136,0

150,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

underhåll mm

6,5

103,4

107,3

100,0

108,1

117,1

125,8

137,9

158,9

Avskrivning

13,4

101,4

102,3

97,6

104,0

109,9

117,0

126,5

145,3

Ekonomibyggnader, diken mm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

underhåll och avskrivning

16,3

101,9

104,3

102,2

110,7

113,9

120,8

146,4

174,3

Räntekostnader för lånat kapital

8,0

96,6

102,9

110,0

124,7

120,4

108,8

104,5

123,8

S:a kapitalkostnader

44,2

101,1

103,9

101,9

110,8

113,7

115,4

127,3

147,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

101,4

104,5

103,6

109,5

112,4

116,5

132,8

150,3


1Under perioden 1967-1980 ändrades vägningstalen i juli 1971, 1974, 1977 och 1980.