Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Avräkningsprisindex 1990-1995 (1990=100)

8. Output Price Index 1990-1995 (1990=100)

 

Vägningstal juli 1992- juni 19931

1990

1991

1992

1993

1994

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete

4,2

100,0

92,3

84,8

84,0

81,6

90,9

Råg

0,6

100,0

90,3

81,4

77,5

74,9

80,8

S:a brödsäd

4,8

100,0

92,1

84,5

83,1

80,8

89,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Korn

1,3

100,0

94,9

90,7

86,7

82,5

89,7

Havre

1,2

100,0

92,1

85,8

82,4

79,5

85,1

S:a fodersäd

2,5

100,0

93,9

88,8

85,1

81,6

87,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

4,3

100,0

139,7

101,2

54,4

125,5

183,6

Fabrikspotatis

0,7

100,0

97,5

89,1

87,1

87,1

92,6

Sockerbetor

2,4

100,0

93,8

94,0

95,9

95,6

113,2

Oljeväxter

3,8

100,0

93,6

91,7

92,1

92,4

69,9

Vegetabilier

18,5

100,0

100,6

90,6

82,4

93,2

103,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk

39,5

100,0

96,8

98,4

97,5

98,6

100,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg

4,0

100,0

96,2

86,9

84,1

98,0

82,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötköt

16,2

100,0

99,1

105,3

104,0

103,9

93,4

Hästkött

0,1

100,0

78,9

78,4

47,9

62,6

56,4

Kalvkött

0,6

100,0

100,4

108,3

99,0

111,7

107,7

Fårkött

0,4

100,0

91,2

94,3

85,9

88,7

86,5

Griskött

17,6

100,0

104,0

96,0

96,7

99,0

89,3

Fjäderfä

3,1

100,0

93,8

91,8

82,9

82,4

79,3

S:a slaktdjur

38,0

100,0

100,8

99,5

98,7

99,6

90,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier

81,5

100,0

98,5

98,1

97,2

98,8

95,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

100,0

98,9

96,6

94,3

97,7

96,4


1Under perioden 1990-1995 ändrades vägningstalen i juli varje år.