Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Avräkningsprisindex 1995-2000 (1995=100)

9. Output Price Index 1995-2000 (1995=100)

 

Vägningstal

1995

1996

1997

1998

1999

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete

4,8

100,0

90,9

84,6

81,8

84,8

78,2

Råg

0,6

100,0

89,7

86,9

84,1

88,6

79,1

Korn

4,2

100,0

88,0

84,2

81,4

83,5

75,8

Havre

2,4

100,0

92,4

86,3

81,1

86,7

79,3

Rågvete

0,5

100,0

87,9

82,0

76,3

81,1

75,1

Spannmål

12,6

100,0

90,1

84,8

81,4

84,8

77,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

3,9

100,0

73,4

49,5

61,1

110,3

53,5

Sockerbetor

3,5

100,0

100,9

102,7

106,7

101,9

99,9

Potatis för stärkelse

0,5

100,0

89,7

90,6

95,9

89,7

87,6

Rotfrukter

7,9

100,0

86,7

75,8

83,6

105,3

76,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

4,0

100,0

99,5

98,9

100,5

90,6

102,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär

1,0

100,0

94,1

116,1

112,3

86,7

71,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,1

100,0

100,3

101,2

103,5

99,8

100,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier

33,6

100,0

92,8

89,4

92,5

95,6

87,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv

0,4

100,0

84,6

78,0

78,9

82,3

70,8

Storboskap

11,5

100,0

82,6

78,7

83,1

73,0

71,0

Gris

14,8

100,0

95,6

100,2

82,4

77,0

87,4

Får och lamm

0,3

100,0

93,4

92,5

83,5

76,8

70,0

Fjäderfä

2,7

100,0

95,4

92,0

92,7

90,5

89,9

Mjölk

33,8

100,0

102,6

100,2

99,5

99,6

99,8

Ägg

2,9

100,0

95,5

100,8

101,7

92,3

97,7

Animalier

66,4

100,0

96,8

96,0

92,5

89,0

91,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

100,0

95,5

93,8

92,5

91,3

89,9