Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

22. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU (1995=100).

22. Output Price Index for the EU market (1995=100).

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15

100,0

101,7

100,8

97,3

93,2

96,7

101,6

99,1

102,6

Belgien

100,0

103,2

104,5

98,1

90,0

99,4

101,8

94,2

98,4

Danmark

100,0

103,8

103,7

91,2

87,2

97,3

104,4

94,5

90,6

Tyskland

100,0

99,5

100,5

95,6

89,8

95,4

101,0

94,7

94,8

Grekland

100,0

106,8

109,2

108,3

108,9

113,1

120,3

127,2

138,2

Spanien

100,0

102,3

99,0

96,4

93,2

97,5

101,9

99,9

103,4

Frankrike

100,0

99,7

100,0

99,9

96,6

98,2

101,6

97,2

99,9

Irland

100,0

95,4

89,6

88,8

85,1

90,6

94,7

90,5

90,0

Italien

100,0

104,3

104,9

101,4

96,8

99,1

104,0

105,4

111,0

Luxemburg

100,0

95,4

97,7

97,7

94,9

95,7

97,8

95,4

96,0

Nederländerna

100,0

103,0

109,5

103,8

97,8

105,3

111,5

109,2

111,6

Österrike

100,0

101,8

104,3

96,9

91,0

97,1

103,4

98,1

97,9

Portugal

100,0

102,0

102,6

103,9

99,0

103,8

110,5

105,7

109,2

Finland

100,0

105,2

98,7

97,3

92,2

96,9

101,8

99,7

94,7

Sverige

100,0

95,5

93,8

92,3

91,0

89,9

94,6

92,1

92,5

Storbritannien

100,0

99,7

86,6

77,9

74,5

72,9

78,6

75,9

82,1