Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex 1980-1990 (1980=100)

2. Input Price Index 1980-1990 (1980=100)

 

Vägningstal juli 1984-juni 19851

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driv- och smörjmedel

5,1

100,0

122,4

153,7

165,3

176,6

189,1

134,1

128,4

128,4

155,3

174,3

Handelsgödsel och kalk

11,4

100,0

116,5

136,0

157,8

183,0

208,2

212,0

208,0

214,9

217,3

222,3

Köpfodermedel mm

20,2

100,0

112,6

128,2

144,6

156,8

159,1

162,1

161,2

169,1

179,8

183,2

Elektricitet

3,0

100,0

106,1

114,8

122,2

129,8

141,0

151,8

155,6

160,9

176,8

189,5

Diverse förnödenheter

5,1

100,0

111,8

120,2

133,3

148,4

157,4

162,4

176,1

191,2

206,3

221,4

S:a förnödenheter

44,8

100,0

114,3

131,5

147,7

163,0

173,4

171,3

171,4

179,1

191,1

199,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakter

0,7

100,0

115,3

126,6

136,9

145,2

155,2

163,4

165,4

175,5

192,4

208,2

Maskinlegor

0,7

100,0

115,9

130,9

144,9

160,2

172,9

182,5

185,2

199,3

221,7

242,7

Försäkringskostnader

 

100,0

111,7

116,7

126,2

127,7

141,4

147,3

165,9

175,9

187,8

201,9

Diverse för djurskötsel

2,0

100,0

-

123,4

137,9

146,3

155,7

167,8

179,4

191,6

205,3

228,9

Personbil

2,2

100,0

112,4

123,8

134,7

139,4

155,6

156,3

164,6

180,7

193,8

209,3

Övriga tjänster

2,7

100,0

-

124,3

135,3

146,6

155,2

165,4

177,0

189,9

208,9

227,7

S: a tjänster mm

10,4

100,0

112,3

122,6

134,1

141,2

153,1

160,5

171,8

184,3

199,9

218,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll mm

7,8

100,0

114,9

129,1

143,0

152,7

160,2

176,7

190,6

207,0

228,8

247,0

Avskrivning

18,3

100,0

109,4

122,5

139,3

150,1

156,1

165,8

174,1

188,5

200,6

213,5

Ekonomibyggnader

7,8

100,0

106,4

112,8

126,0

137,1

145,1

150,3

155,8

166,4

179,9

195,7

Räntekostnader för lånat kapital

 

10,9

100,0

114,1

108,7

104,8

107,5

117,1

112,6

109,7

111,5

111,9

121,8

S:a kapitalkostnader

44,8

100,0

111,2

117,9

127,8

136,1

143,9

149,5

154,7

164,6

174,4

187,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

100,0

112,7

124,3

137,2

148,3

157,6

160,3

164,0

173,5

184,8

196,6


1 Under perioden 1980-1990 ändrades vägningstalen i juli varje år.