Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Produktionsmedelsprisindex 1990-1995 (1990=100)

3. Input Price Index 1990-1995 (1990=100)

 

Vägningstal

1990

1991

1992

1993

1994

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2,6

100,0

106,6

107,5

94,9

91,6

85,9

Energi och smörjmedel

10,7

100,0

103,8

103,5

117,9

120,5

130,7

Handelsgödsel och jordförbättringsmedel

6,3

100,0

111,3

98,8

80,7

84,0

107,8

Växtskydds- och ogräsmedel

2,0

100,0

115,2

116,2

102,6

98,9

104,6

Fodermedel

15,2

100,0

97,7

96,9

94,6

91,4

89,4

Underhåll av maskiner och redskap

10,5

100,0

111,1

113,2

116,9

126,8

132,9

Underhåll av byggnader

4,7

100,0

104,7

105,0

106,0

109,8

116,4

Veterinärkostnader

1,0

100,0

112,6

119,8

124,3

128,8

139,2

Övriga kostnader

11,3

100,0

100,0

106,5

110,5

114,4

118,9

S:a löpande utgifter

64,3

100,0

104,3

103,9

103,4

105,4

111,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap, avskrivning

17,8

100,0

105,4

106,9

114,2

120,1

128,5

Byggnader, avskrivning

3,7

100,0

110,0

110,4

111,3

115,4

117,1

Kostnader för investeringsvaror och tjänster

21,5

100,0

106,2

107,5

113,7

119,3

126,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntekostnader för lånat kapital

14,2

100,0

..

..

..

..

114,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

100,0

106,2

107,5

108,9

110,5

114,9