Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Produktionsmedelsprisindex 1995-2000 (1995=100)

4. Input Price Index 1995-2000 (1995=100)

 

Vägningstal

1995

1996

1997

1998

1999

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

5,0

100,0

108,3

95,7

92,8

109,9

96,3

Energi och smörjmedel

10,5

100,0

123,5

129,1

122,8

124,6

149,3

Handelsgödsel och jordförbättringsmedel

8,0

100,0

101,7

97,3

96,9

90,8

94,0

Växtskydds- och ogräsmedel

2,7

100,0

102,4

102,8

98,0

87,4

83,5

Fodermedel

25,3

100,0

101,2

103,8

96,8

91,8

94,3

Underhåll av maskiner och redskap

9,1

100,0

108,8

111,3

113,9

118,5

122,5

Underhåll av byggnader

3,6

100,0

100,2

101,5

102,6

103,3

106,7

Veterinärkostnader

0,9

100,0

107,2

107,8

110,1

109,7

110,8

Övriga kostnader

13,4

100,0

103,6

106,4

109,3

111,5

114,2

S:a löpande utgifter

78,5

100,0

106,0

107,2

104,6

104,3

108,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap, avskrivning

16,8

100,0

102,2

103,5

105,1

106,2

108,4

Byggnader, avskrivning

4,7

100,0

99,5

100,1

101,3

101,9

105,1

Kostnader för investeringsvaror och tjänster

21,5

100,0

101,6

102,8

104,3

105,3

107,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

100,0

105,1

106,3

104,5

104,5

108,6