Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Nov

Nov

2014

Nov

Nov

2015

Nov

Nov

2016

Nov

Nov

Diff, %

Nov 15-

Nov 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

114,7

111,4

110,4

111,9

111,6

109,5

107,0

-2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

94,7

91,2

87,2

95,0

90,8

88,6

96,5

+9,0

Diesel  Diesel oil

4,3

116,6

114,2

104,4

115,8

111,7

100,9

106,6

+5,7

Andra bränslen och drivmedel

1,7

113,7

112,2

102,6

112,6

109,4

99,1

100,4

+1,3

  Other fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel

9,9

107,3

104,6

97,2

106,9

102,9

95,7

101,5

+6,1

  Energy and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)

4,5

106,1

112,7

118,8

97,7

115,8

114,4

95,2

-16,7

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

107,7

113,6

115,9

100,6

115,6

113,0

96,4

-14,6

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

106,8

113,1

117,5

99,0

115,7

113,7

95,8

-15,8

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

92,4

94,6

102,4

91,9

95,3

104,5

103,4

-1,0

Insektsmedel  Insecticides

0,2

92,8

94,2

97,2

91,0

95,1

98,2

106,6

+8,5

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

97,4

106,4

114,0

97,4

108,8

116,2

115,7

-0,5

Växtskydds- och bekämpnings-

2,4

95,6

102,1

109,3

95,3

103,8

111,3

111,5

+0,1

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

1,0

107,6

112,1

115,4

108,0

112,7

114,2

114,2

±0,0

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

121,1

115,4

114,8

116,0

111,6

113,3

110,6

-2,3

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,1

101,7

103,6

105,4

102,2

104,0

106,0

106,6

+0,5

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomi-

2,4

105,7

106,8

107,9

106,0

107,2

108,0

109,5

+1,3

byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

23,0

106,4

107,3

108,2

106,1

107,5

107,9

110,5

+2,4

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

110,1

109,4

109,5

107,7

108,8

108,4

107,3

-1,0

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer  Tractors

4,7

103,8

107,0

111,1

104,2

108,5

112,4

114,1

+1,5

Övrig utrustning  Other materials

12,0

105,9

107,6

110,4

106,6

109,0

110,9

112,7

+1,7

Utrustning  Materials

16,7

105,3

107,4

110,6

105,9

108,9

111,3

113,1

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

104,6

105,4

106,3

104,9

105,8

106,4

107,7

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH­­–

22,1

105,2

106,9

109,5

105,6

108,2

110,1

111,8

+1,5

TJÄNSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONTRIBUTING TO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURAL INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

109,0

108,9

109,5

107,2

108,6

108,8

108,3

-0,5


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.