Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Nov

Nov

2014

Nov

Nov

2015

Nov

Nov

2016

Nov

Nov

Diff,%

Nov15-

Nov 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

119,5

102,7

97,5

115,2

102,7

96,6

99,2

+2,7

Korn  Barley

3,2

108,1

96,4

96,3

104,1

101,8

92,3

98,6

+6,9

Havre  Oats

1,4

125,3

114,0

109,4

116,8

112,2

115,1

118,3

+2,8

Råg  Rye

0,4

105,4

94,3

88,1

105,1

90,8

87,9

104,9

+19,3

Annan spannmål  Other cereals

0,6

113,2

94,8

88,8

116,8

99,0

87,7

99,2

+13,1

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

116,6

101,7

97,8

112,4

102,9

96,8

101,3

+4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,2

84,6

96,4

99,5

88,3

98,3

109,9

+11,8

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

94,1

99,2

101,1

94,1

99,2

101,1

104,1

+3,0

Andra industrigrödor

0,1

92,3

94,0

94,0

92,3

94,0

94,0

94,0

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

95,4

90,1

98,1

97,4

92,4

99,3

107,5

+8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

113,4

114,1

114,8

113,0

115,1

114,5

119,7

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

94,2

91,8

102,3

85,1

82,0

94,9

91,5

-3,6

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

117,8

99,6

107,3

119,7

83,5

127,8

108,2

-15,4

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

97,0

93,6

93,4

96,7

93,4

93,4

93,0

-0,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

114,3

116,2

106,3

114,3

116,2

122,7

+5,5

Potatis  Potatoes

4,3

115,2

100,6

107,2

116,8

87,1

124,3

108,5

-12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,7

96,4

98,9

98,9

97,3

99,9

100,1

+0,1

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

108,1

101,4

103,6

106,0

99,6

104,2

105,5

+1,3

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

113,6

114,0

126,5

103,9

116,3

125,0

141,7

+13,4

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

113,8

114,3

127,3

103,8

116,7

125,7

142,9

+13,7

-  Kalv  Calves

0,3

108,4

105,8

103,3

107,1

103,3

103,3

102,8

-0,6

Svin  Pigs

10,3

105,8

112,1

119,3

111,1

115,9

128,0

128,5

+0,4

Får och getter  Sheep and goats

0,4

116,6

115,5

119,9

87,8

85,3

92,4

89,4

-3,2

Andra djur  Other animals

5,8

109,4

107,3

110,2

106,5

104,1

109,9

115,8

+5,4

Djur  Animals

26,4

109,7

111,8

120,0

107,0

113,0

122,3

129,9

+6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

105,6

107,1

89,4

114,1

98,1

90,1

95,8

+6,3

Ägg  Eggs

3,9

101,0

94,8

97,2

97,9

95,9

97,1

95,1

-2,1

Andra animaliska produkter

1,9

148,2

96,1

95,9

150,0

100,6

77,6

84,7

+9,3

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

107,6

104,9

90,8

114,2

98,0

90,2

95,1

+5,4

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,5

108,0

104,1

110,9

104,8

104,9

111,0

+5,8

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

108,3

105,2

103,9

108,9

102,6

104,6

108,7

+3,9


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.