Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Nov

Nov

2014

Nov

Nov

2015

Nov

Nov

2016

Nov

Nov

Diff,%1)

Nov 15-

Nov 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

9,1

111,5

107,5

109,7

108,6

107,5

111,3

110,0

-1,2

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,1

108,3

108,3

108,9

108,3

107,8

109,9

110,5

+0,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

0,9

103,2

94,3

90,1

102,7

90,1

91,2

93,3

+2,3

Vegetabilier  Crop products

33,3

111,6

110,0

111,7

110,5

109,3

116,6

115,8

-0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,8

108,3

112,1

113,2

111,0

114,0

115,1

120,7

+4,9

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,9

111,1

115,9

109,6

112,1

113,9

106,4

105,1

-1,2

Glass  Ice cream

1,4

96,0

94,4

87,5

97,6

87,2

80,8

92,7

+14,7

Mejeriprodukter  Dairy products

22,5

110,8

115,5

111,2

113,4

113,6

110,2

111,7

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

96,3

98,7

102,7

98,9

100,9

104,0

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,6

113,5

109,8

112,0

102,8

107,6

110,3

116,7

+5,8

Griskött  Pig meat

8,1

120,7

118,8

123,5

117,8

117,7

123,0

128,6

+4,6

Fjäderfäkött Poultry meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Kött  Meat

22,2

113,9

111,7

115,0

108,5

110,3

114,4

119,3

+4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

18,8

104,7

105,5

105,9

105,2

105,4

106,2

107,6

+1,3

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

41,0

109,0

108,1

110,1

106,3

107,3

109,9

112,7

+2,5

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,7

108,6

109,9

109,8

108,2

108,9

109,4

111,7

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

109,6

110,0

110,5

109,0

109,1

111,8

113,1

+1,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.