Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Nov

Nov

2014

Nov

Nov

2015

Nov

Nov

2016

Nov

Nov

Diff,%1)

Nov 15-

Nov 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

10,7

102,5

102,6

104,3

103,0

103,0

104,9

102,1

-2,7

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,8

105,7

105,7

106,2

105,6

105,9

106,8

105,6

-1,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

107,7

109,1

118,8

110,8

107,2

124,3

122,1

-1,8

Socker  Sugar

0,6

105,7

108,2

103,9

104,5

108,9

103,2

101,1

-2,0

Margarin  Margarine

3,4

105,6

105,9

108,8

106,5

104,9

109,8

108,3

-1,4

Vegetabilier  Crop products

30,0

104,6

104,8

106,4

105,0

104,8

107,2

105,3

-1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

111,1

115,1

115,1

113,4

114,7

115,6

113,9

-1,4

Grädde  Cream

3,7

113,2

114,5

116,2

116,4

114,9

116,8

118,9

+1,9

Smör  Butter

1,0

117,4

118,7

116,8

120,5

114,4

118,9

114,4

-3,8

Ost  Cheese

12,2

108,4

110,5

108,5

110,0

110,6

108,6

107,2

-1,3

Glass  Ice cream

4,2

98,2

96,7

95,3

97,2

96,1

93,5

99,7

+6,6

Mejeriprodukter  Dairy products

33,4

109,1

111,1

110,3

110,9

110,9

110,3

110,2

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,9

105,8

105,2

107,0

108,7

108,7

107,3

104,5

-2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,8

112,3

111,5

112,5

109,7

110,1

111,9

117,6

+5,1

Griskött  Pig meat

4,2

106,7

105,7

105,4

106,1

105,7

105,9

109,1

+3,1

Fjäderfäkött Poultry meat

4,0

105,0

101,6

106,6

102,2

103,4

109,4

103,7

-5,2

Annat kött  Other meat

0,9

112,2

114,1

112,6

112,0

110,0

110,5

118,1

+6,9

Kött  Meat

16,0

108,8

107,8

109,2

107,1

107,3

109,6

112,0

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

102,6

102,8

103,5

103,3

102,5

103,2

104,0

+0,7

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,7

105,6

105,1

106,1

105,1

104,7

106,2

107,7

+1,4

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

70,0

107,2

107,9

108,1

107,8

107,7

108,1

108,7

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,4

106,9

107,5

106,9

106,8

107,8

107,6

-0,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.