Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

1995 = 100

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999

Juli

2000

Juli

2001

Juli

2002

Juli

Föränd-
ring, %
Juli 01-

Juli 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

104,5

108,6

114,9

104,7

108,1

116,0

117,5

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

91,3

89,9

94,4

91,8

91,7

92,8

88,8

-

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

102,0

102,5

107,7

102,2

102,4

108,3

111,8

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

94,9

95,4

97,8

94,6

95,6

98,6

101,2

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)
Consumer Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

101,3

102,4

104,8

101,1

102,0

104,8

106,9

+

2,2

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,0

102,9

105,4

101,8

102,6

105,3

107,3

+

2,1

Livsmedel, totalt Food, total

95,9

95,9

98,6

95,8

96,2

99,3

101,9

+

2,9

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

97,2

96,4

99,7

97,4

97,0

100,3

102,7

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1