Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg).

11. Mean producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg).

 

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999
Juli

 

2000
Juli

 

2001
Juli

 

2002
Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

2 128

1 637

1 644

2 075

1 837

1 840

2 087

1 905

1 931

1 975

Stut Bullocks

2 094

2 026

2 097

1 990

1 967

1 969

2 072

1 952

2 002

1 951

Tjur Bulls

2 197

2 071

2 209

2 091

2 029

2 029

2 156

2 019

2 083

2 009

Kviga Heifers

1 903

1 799

1 911

1 799

1 841

1 844

1 814

1 797

1 907

1 848

Ko Cows

1 632

1 591

1 619

1 467

1 533

1 535

1 475

1 040

1 078

956

Storboskap Adult cattle

1 955

1 861

1 953

1 819

1 829

1 830

1 913

1 855

1 912

1 814

Svin Pigs

1 239

1 298

1 008

940

1 080

1 094

907

1 139

1 335

1 063

Häst Horses

576

649

716

743

702

694

732

665

695

743

Får Sheep

705

551

485

399

398

400

498

388

429

736

Lamm Lamb

2 223

2 249

2 217

2 306

2 080

2 074

2 795

2 322

2 216

2 611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Excl. bonuses and final price adjustments.