Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Juli

2000


Juli

2001


Juli

2002


Juli

Föränd-

ring, %
Juli 01-
Juli 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

84,8

78,2

83,2

84,0

76,8

81,5

74,5

-

8,6

Korn Barley

4,2

83,5

75,8

80,0

85,5

77,9

82,6

73,3

-

11,2

Havre Oats

2,4

86,7

79,3

87,7

86,3

81,7

82,6

75,4

-

8,7

Råg Rye

0,6

88,6

79,1

82,4

90,0

84,8

82,3

73,8

-

10,3

Rågvete Triticale

0,5

81,1

75,1

86,3

81,0

79,0

81,9

79,0

-

3,5

Spannmål Cereals

12,6

84,8

77,5

83,1

85,1

78,6

82,1

74,4

-

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

110,3

54,4

77,4

103,6

44,1

78,0

68,9

-

11,7

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,9

99,9

111,0

106,7

101,9

99,9

111,0

+

11,2

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

89,7

87,6

96,5

95,9

89,7

87,6

96,5

+

10,1

Rotfrukter Root crops

7,9

105,3

76,8

93,6

104,5

72,7

88,4

89,4

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

90,6

102,6

107,6

87,3

104,1

99,9

104,4

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

86,7

71,9

97,8

69,1

65,6

68,9

64,0

-

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

99,8

100,6

102,7

74,6

79,6

83,5

74,9

-

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

78,0

91,9

115,8

113,5

76,8

92,9

110,8

+

19,2

Hö och halm Hay and straw

2,7

131,1

125,4

126,9

109,2

141,5

112,2

112,2

±

0,0

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

113,8

114,5

123,2

110,6

120,4

105,9

111,8

+

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

95,6

87,5

96,1

91,2

85,0

88,3

85,7

-

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

82,3

70,8

73,2

85,1

72,1

73,3

73,3

±

0,0

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

73,0

71,0

71,8

75,1

69,8

73,1

68,8

-

5,9

Svin Pigs

14,8

77,0

87,4

102,1

74,5

91,7

105,3

84,9

-

19,4

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

76,8

70,0

71,4

92,5

77,9

76,3

87,9

+

15,1

Fjäderfä Poultry

2,7

90,5

89,9

93,2

90,6

89,9

92,1

98,2

+

6,6

Mjölk Cow's milk

33,8

99,6

99,6

97,1

106,3

105,7

97,9

98,3

+

0,3

Ägg Eggs

2,9

92,3

97,7

104,4

85,1

98,8

104,5

105,2

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

89,0

91,2

93,8

92,1

95,1

95,1

90,3

-

5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

91,3

89,9

94,6

91,8

91,7

92,8

88,8

-

4,4