Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg).

11. Mean producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg).

 

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999
Aug

 

2000
Aug

 

2001
Aug

 

2002
Aug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

2 128

1 637

1 644

2 075

1 837

1 840

2 220

1 850

1 961

1 977

Stut Bullocks

2 094

2 026

2 097

1 990

1 967

1 969

1 988

1 935

2 017

1 912

Tjur Bulls

2 197

2 071

2 209

2 091

2 029

2 029

2 110

2 021

2 069

1 971

Kviga Heifers

1 903

1 799

1 911

1 799

1 841

1 844

1 809

1 820

1 930

1 798

Ko Cows

1 632

1 591

1 619

1 467

1 533

1 535

1 448

1 000

1 051

945

Storboskap Adult cattle

1 955

1 861

1 953

1 819

1 829

1 830

1 841

1 818

1 866

1 740

Svin Pigs

1 239

1 298

1 008

940

1 080

1 094

951

1 147

1 301

1 041

Häst Horses

576

649

716

743

702

694

751

666

677

738

Får Sheep

705

551

485

399

398

400

457

389

414

434

Lamm Lamb

2 223

2 249

2 217

2 306

2 080

2 074

2 512

2 070

2 035

2 209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Excl. bonuses and final price adjustments.