Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Aug

2000


Aug

2001


Aug

2002


Aug

Föränd-
ring, %
1
Aug 01-
Aug 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

14,1

96,2

97,2

99,8

96,5

97,4

99,6

106,1

+

6,5

Mjukt bröd Bread

12,8

107,4

109,8

110,2

107,5

110,3

110,4

113,5

+

2,8

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

107,7

82,5

123,4

94,7

79,7

113,1

113,5

+

0,4

Socker Sugar

1,2

95,4

92,8

96,3

92,6

92,8

98,6

S

 

 

Margarin Margarine

4,3

110,0

106,8

105,0

110,1

104,4

105,1

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

102,1

102,2

106,8

101,2

102,1

106,4

111,7

+

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,4

109,1

110,4

112,6

109,6

111,0

113,5

118,8

+

4,6

Grädde Cream

4,1

105,2

105,5

105,9

105,2

105,5

106,1

S

 

 

Smör Butter

0,7

117,2

117,7

118,0

117,6

117,6

118,0

S

 

 

Ost Cheese

8,9

107,0

107,4

109,4

112,0

107,1

108,1

S

 

 

Glass Ice cream

3,0

101,3

103,7

104,6

101,4

102,8

104,1

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,1

105,6

106,6

108,3

107,4

106,6

108,2

113,9

+

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,5

86,4

86,0

95,6

82,7

83,0

99,3

109,6

+

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,2

106,4

104,2

110,5

108,8

106,3

113,6

114,0

+

0,3

Griskött Pig meat

4,4

95,5

102,7

118,3

94,7

103,6

121,7

107,9

-

11,4

Fjäderfäkött Poultry meat

2,3

90,8

95,2

97,1

91,6

97,1

96,7

S

 

 

Annat kött Other meat

1,2

104,8

106,8

112,9

105,3

106,7

122,7

S

 

 

Kött Meat

12,1

99,0

102,0

110,7

99,6

103,3

113,9

109,1

-

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

21,4

99,7

99,4

107,1

99,4

99,1

108,2

112,0

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,5

99,5

100,1

108,1

99,6

100,4

110,0

110,4

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

101,8

102,6

107,9

102,5

102,6

109,0

111,8

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,0

102,5

107,7

102,2

102,5

108,2

111,8

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.