Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Aug

2000


Aug

2001


Aug

2002


Aug

Föränd-
ring, %
1
Aug 01-
Aug 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

15,0

100,7

101,6

103,0

101,1

101,9

103,1

105,3

+

2,4

Mjukt bröd Bread

13,6

94,1

96,1

97,3

93,6

97,6

97,7

100,6

+

3,1

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,3

96,5

76,5

81,1

87,7

72,1

82,1

80,6

-

1,4

Socker Sugar

1,4

95,9

95,2

97,6

95,8

95,1

97,8

100,8

+

3,0

Margarin Margarine

4,8

97,9

97,6

96,7

97,4

97,5

97,6

100,5

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

37,0

96,5

95,8

96,7

95,3

96,3

97,2

99,3

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,5

100,8

102,5

104,8

101,5

103,3

105,7

111,4

+

5,4

Grädde Cream

3,8

93,7

93,5

94,9

94,2

94,1

95,9

99,3

+

3,2

Smör Butter

0,8

103,7

104,3

103,5

104,1

105,4

103,1

107,2

+

4,1

Ost Cheese

10,5

101,5

102,8

104,3

102,3

103,1

104,1

109,8

+

5,6

Glass Ice cream

3,5

99,3

99,2

98,2

99,8

99,3

99,7

98,5

-

1,0

Mejeriprodukter
Dairy products

32,1

99,8

101,0

102,3

100,5

101,5

102,9

107,5

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

95,0

93,7

97,8

95,9

92,8

98,6

101,3

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,4

83,6

85,1

92,2

85,8

86,4

94,4

93,6

-

0,1

Griskött Pig meat

4,5

83,6

87,1

98,4

83,9

88,6

101,8

101,0

-

0,3

Fjäderfäkött Poultry meat

2,3

93,1

93,4

94,7

92,7

93,6

95,5

98,1

+

2,6

Annat kött Other meat

1,2

102,3

104,4

111,1

102,7

103,4

112,4

117,5

+

4,5

Kött Meat

12,4

85,4

87,5

94,1

86,3

88,3

96,1

97,2

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

16,7

93,2

94,0

97,9

93,5

94,1

99,1

101,0

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

29,1

89,3

90,5

95,3

89,9

91,0

96,9

98,7

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

63,0

93,9

95,1

98,3

94,6

95,5

99,4

102,4

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

94,9

95,4

97,8

94,9

95,8

98,7

101,2

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.